HYGCEN

Hygcen® është një laborator ndërkombëtar i mirënjohur i kontrollit në shëndetin dhe sigurinë mjekësore.

Marka Hygcen është një garanci e cilësisë në Evropë dhe është sinonim i higjienës, butësisë dhe delikatesës maksimale në lëkurë.

Hyg-Cen dëshmon jo vetëm delikatesën, por edhe përputhshmërinë e produkteve që përdorim me qelizën njerëzore.