Sanitized

Sanitized është një markë e njohur në industrinë tekstilore për produkte të trajtuar me një teknologji antimikrobiale. Përdorimi i teknologjisë Sanitized në pëlhurat dhe materiale të tjera tekstilore ndihmon në parandalimin e rritjes së baktereve, mykave dhe acarim të përgjithshëm të materialit.

Procesi i trajtimit Sanitized përdor agjentë antimikrobialë të sigurt dhe të efektshëm për të zvogëluar aktivitetin e mikrobeve dhe për të ndaluar zhvillimin e tyre. Kjo ndikon në ruajtjen e freskisë, paqëndrueshmërisë dhe pastrueshmërisë së pëlhurave, duke i bërë ata më higjienikë dhe të përshtatshëm për përdorim të gjatë.

Trajtimi Sanitized siguron një mbrojtje efektive ndaj baktereve të zakonshme, si dhe ndaj mykave, kripërave dhe lëndëve të tjera që mund të shkaktojnë acarime të lëkurës dhe probleme të tjera shëndetësore. Kjo ndihmon në ruajtjen e cilësisë dhe përhapjes së produktit tekstil, si pëlhurat dhe veshjet, dhe në përmirësimin e higjienës së përgjithshme.

Produktet trajtuar me Sanitized përbëjnë zgjidhje të mirë për njerëzit me alergji, ndihmojnë në kontrollin e mirëmbajtjes dhe ruajtjes së freskisë, dhe ofrojnë një ndjesi të përkryer të pastërtisë dhe komoditetit.