• Home
  • Lehtësi në financim për blerjet B2B

Lehtësi në financim për blerjet B2B

Marrëveshja e nënshkruar midis kompanisë “Sleep Industry Sh.p.k.” dhe institucionit financiar “Noa” është një partneritet i rëndësishëm në sektorin B2B. Kjo marrëveshje ka për qëllim të ofrojë avantazhe të veçanta klientëve B2B të “Sleep Industry” lehtësimin e financimit dhe blerjes së produkteve të tyre.

Në thelb, kjo marrëveshje përcakton se klientët B2B të “Sleep Industry” kanë përparësi në lidhje me financimin e tyre dhe blerjen e produkteve nga “Sleep Industry Sh.p.k.”. Për këtë qëllim, “Noa” ofron financim për këta klientë, duke i lejuar ata të paguajnë vlerën e produkteve në disa këste mujore. Kjo është një mundësi e vlefshme për bizneset që duan të investojnë ose të rriten në sektorin e fushës së gjumit.

Një aspekt i veçantë i kësaj marrëveshje është mënyra e aplikimit dhe procesi i financimit. Përdoruesit mund të aksesojnë dhe të përdorin këtë shërbim në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë përmes faqes zyrtare të “Sleep Industry” në internet, www.sleepindustry.eu. Kjo e bën të mundur aplikimin dhe marrjen e financimit në disa klikime të thjeshta, duke e bërë të lehtë për bizneset të përfitojnë nga kjo marrëveshje dhe të rriten në sektorin e gjumit.

Kështu, kjo marrëveshje sjell një mundësi të rëndësishme për klientët B2B të “Sleep Industry” për të siguruar financimin e nevojshëm dhe për të blerë produktet e tyre me lehtësi dhe efikasitet të lartë, përmes një procesi të digitalizuar dhe të thjeshtë.

Sleep Industry