Sistemi Hotel është një inovacion praktik i projektuar për strukturat akomoduese si hotele, b&b, bujtinat, motelet, spitale, dhe më shumë.

Ky sistem ofron një përdorim të plotë si një krevat i zakonshëm, ku gjatë përdorimit ulëset në pozicionin horizontal me një stabilitet maksimal. Në krahun tjetër, sistemi është i pajisur me një këmbë të dyfishtë, e cila hapet kur sistemi Hotel duhet të përdoret.

Hotel është një sistem i lëvizshëm, i cili në momentin e mos përdorimit ngrihet/paloset në pozicionin vertikal, duke kryer një lëvizje prej 90 gradësh për ngritje. Këmba gjithashtu është e lëvizshme dhe në momentin e ngritjes/palosjes së sistemit Hotel ofron mundësinë për të mbyllur plotësisht, duke ju dhënë mundësinë për të kursyer hapësirën në dhomë.

Në pjesën e lëvizjes, sistemi Hotel ka një mekanizëm që bllokon sistemin nga një pozicion në tjetrin, duke siguruar stabilitetin dhe sigurinë gjatë përdorimit.

Baza e sistemit Hotel është shumë rezistente dhe kryen disa funksione. Ajo mban sistem në pozicionin vertical dhe është e pajisur me 4 rrota për të mundësuar transportimin nga një ambient në tjetrin. Po ashtu, baza kryen edhe funksionin e këmbës tjetër për të përdorur sistemin si një krevat me funksionalitet të plotë dhe shumë komod.

Sistemi Hotel ka gjithashtu një shufer të harkuar në bazën e sistemit me rrotë, i cili përdoret për të siguruar ekuilibër për dyshekun dhe lëvizjen e sistemit nga një ambient në tjetrin.

Drejtimet e dimensioneve: 80 x 190 cm. Kjo përmasë e sistemit Hotel ju ofron një zgjidhje të shkëlqyeshme për hapsirat e kufizuara, duke ju mundësuar të përfitoni nga një krevat i shtrirë për përdorim të përditshëm, dhe në të njëjtën kohë të lironi hapësirën kur nuk është në përdorim.

HOTEL ,

Sasia
Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: N/A Categories: ,

Celik special
Mekanizem krevati
Rriga te ngushta
Levizje mekanike
Hapje 90°
Mbyllje 90°
Bllokues
Anti rreshkitje
Rrota
Kembe levizese
Guaina plastike
Hapje vertikale
Boje pluhur jo toksike

 • HEKUR
 • MULTISTRAT

  LARTESI
  • H 20 CM

  NIVELI I FORTESISE
  • 8

  TEKNOLOGJIA E ZGARES
  • ZGARE RUAJ HAPSIRAT

  TEKNOLOGJIA E HAPJES
  • HAPJE 90°

  TEKNOLOGJIA E RRIGAVE
  • RRIGA TE NGUSHTA

Sistemi Hotel është një inovacion praktik i projektuar për strukturat akomoduese si hotele, b&b, bujtinat, motelet, spitale, dhe më shumë.

Ky sistem ofron një përdorim të plotë si një krevat i zakonshëm, ku gjatë përdorimit ulëset në pozicionin horizontal me një stabilitet maksimal. Në krahun tjetër, sistemi është i pajisur me një këmbë të dyfishtë, e cila hapet kur sistemi Hotel duhet të përdoret.

Hotel është një sistem i lëvizshëm, i cili në momentin e mos përdorimit ngrihet/paloset në pozicionin vertikal, duke kryer një lëvizje prej 90 gradësh për ngritje. Këmba gjithashtu është e lëvizshme dhe në momentin e ngritjes/palosjes së sistemit Hotel ofron mundësinë për të mbyllur plotësisht, duke ju dhënë mundësinë për të kursyer hapësirën në dhomë.

Në pjesën e lëvizjes, sistemi Hotel ka një mekanizëm që bllokon sistemin nga një pozicion në tjetrin, duke siguruar stabilitetin dhe sigurinë gjatë përdorimit.

Baza e sistemit Hotel është shumë rezistente dhe kryen disa funksione. Ajo mban sistem në pozicionin vertical dhe është e pajisur me 4 rrota për të mundësuar transportimin nga një ambient në tjetrin. Po ashtu, baza kryen edhe funksionin e këmbës tjetër për të përdorur sistemin si një krevat me funksionalitet të plotë dhe shumë komod.

Sistemi Hotel ka gjithashtu një shufer të harkuar në bazën e sistemit me rrotë, i cili përdoret për të siguruar ekuilibër për dyshekun dhe lëvizjen e sistemit nga një ambient në tjetrin.

Drejtimet e dimensioneve: 80 x 190 cm. Kjo përmasë e sistemit Hotel ju ofron një zgjidhje të shkëlqyeshme për hapsirat e kufizuara, duke ju mundësuar të përfitoni nga një krevat i shtrirë për përdorim të përditshëm, dhe në të njëjtën kohë të lironi hapësirën kur nuk është në përdorim.

PRODUKTE TË NGJASHME