Certipur-US

Certifikata CertiPUR-US është një standard i ndërkombëtar për materiale të përdorura në shtratin e gjumit, siç janë spugjat e poliuretanit të përdorura për të krijuar shtresat e shtratit. Certifikata është zhvilluar dhe ofrohet nga organizata jo fitimprurëse CertiPUR-US.

Certifikata CertiPUR-US siguron garancinë se materiale të caktuara të përdorura në prodhimin e shtresave të shtratit janë të prodhuara me standarde të larta cilësie dhe sigurie. Këto materiale janë të testuara dhe analizuar për të siguruar që ato plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

Përmbajnë nivele të ulëta të përbërësve të dëmshëm për shëndetin, si plumbi, merkuri, formaldehidi dhe ftalatë.
Kanë emetim të ulët të gazrave të dëmshëm organikë në ambient.
Kanë një performancë të mirë në rezistencën ndaj flakëve dhe përshtatjen e tyre në standarde të sigurisë ndaj zjarrit.
Certifikata CertiPUR-US është e dobishme për konsumatorët që kërkojnë produkte të sigurta dhe të cilësisë së lartë për shtratin e gjumit. Kjo certifikatë tregon se materiali i përdorur në prodhimin e shtresave të shtratit përmbush standardet e përcaktuara për siguri dhe cilësi.