Susta Bonnel

SUSTA TE THJESHTA është një sistem i dyshekëve që përdor teknologjinë klasike të sustave Bonnel. Ky sistem është ideal për ata që preferojnë traditën dhe kërkojnë një dyshek me performancë të mirë dhe ajrosje të lartë.

Çdo suste në këtë sistem ka një formë bikonike, e cila është formuar nga një fije celiku e temperuar dhe e fosfatizuar. Ky proces i trajtimit special bën që sustat të jenë të pandeformueshme dhe të qëndrueshme në kohë. Sustat lidhen së bashku me anë të një spirale, që siguron një lidhje të fortë dhe një punim të qëndrueshëm të tyre.

Përfitimet nga sistemi i sustave Bonnel vijnë nga numri i madh i sustave që përdoret në dyshek. Ky numër i madh i sustave lejon një shpërndarje më të mirë të peshës së trupit në një numër të lartë të pikave mbështetëse. Për këtë arsye, ka dy tipologji grupesh që përdoren: 400 susta dhe 700 susta, ku numri i sustave tregon densitetin dhe nivelin e mbështetjes së dyshekut.

Sistemi i sustave Bonnel përdor gjithashtu sistemin Box, i cili është një strukturë perimetrale e fortë dhe e pandeformueshme. Ky sistem ofron mbështetje shtesë në anët e dyshekut dhe siguron stabilitet të shtuar.

SUSTA TE THJESHTA ofrojnë një zgjidhje të mirë për ata që preferojnë një dyshek me teknologjinë klasike të sustave Bonnel. Ky sistem kombinon traditën me një performancë të mirë, ofron ajrosje të lartë dhe mbështetje të qëndrueshme në të gjithë sipërfaqen e dyshekut.