• Home
  • Kur është krijuar për herë të parë pëlhura tekstile

Kur është krijuar për herë të parë pëlhura tekstile

Pelhura tekstile është një lloj materiali që është përdorur për herë të parë që nga periudha e lashtë e historisë njerëzore. Përdorimi i fibrave natyrore të tkurrura për të krijuar veshje dhe tekstila ka një histori të gjatë dhe të pasur në të gjithë botën. Kjo ka ndodhur më herët se zhvillimi i materialeve sintetike të sotme.

Fibra natyrore si bumbulli, leshi, dhe lëkurë e kafshëve janë përdorur për të krijuar tekstila që nga periudha e lashtë në të cilën njerëzit filluan të prodhonin dhe të përdornin veshje. Për shembull, veshjet e vjetra të punuara me dorë, si qeleshat dhe ndryshët, janë shembuj të hershëm të përdorimit të pelhurës tekstile.

Sidoqoftë, me kalimin e kohës dhe zhvillimin e teknologjisë, u krijuan teknika të ndryshme për të përmirësuar proceset e prodhimit të pelhurës tekstuale, përfshirë telat, rruazat dhe metoden e printimit. Në shekullin e 18-të, Revolucioni Industrial ka shënuar një ndryshim të madh në prodhimin e tekstilit dhe ka sjellë ndryshime të mëdha në mënyrën si prodhohej pelhura tekstile.

Më pas, gjatë shekullit të 20-të, zhvillimi i materialeve sintetike si nailoni dhe poliesteri ka ndikuar në diversifikimin e pelhurës tekstile dhe përdorimin e saj në shumë aplikacione të ndryshme.

Pra, pelhura tekstile është një inovacion që ka pasur sfidat dhe evoluimin e saj të hershëm, duke filluar që nga periudha e lashtë dhe duke arritur në formën dhe shtrirjen e saj të sotme.

Sleep Industry