• Home
  • Omologazione Classe 1 IM

Omologazione Classe 1 IM

Certifikata kundra zjarrit Classe 1IM është një certifikatë që i jepet materialeve të izoluara të cilat janë të afta për të rezistuar për një kohë të caktuar kundër zjarrit. Klasifikimi 1IM është një klasifikim i njohur ndërkombëtarisht për materialet e izoluara dhe tregon nivelin e tyre të rezistencës ndaj zjarrit.

Në këtë rast, “1IM” tregon se materialeve të izoluara i është dhënë një klasifikim të parë (1) për nivelin e tyre të rezistencës ndaj zjarrit dhe “IM” tregon se klasifikimi është bërë në bazë të performancës së materialeve në testet e ndezjes së brendshme (Internal Ignition).

Klasifikimi i materialeve të izoluara ndaj zjarrit bëhet në bazë të testeve të pavarura të performancës, të cilat përfshijnë teste të ndryshme siç janë ndezja e brendshme, përhapja e flakëve dhe rezistenca ndaj temperaturave të larta. Klasifikimi ndihmon në përcaktimin e përputhshmërisë së materialeve me standardet e sigurisë ndaj zjarrit dhe lejon identifikimin e tyre të lehtë në treg.

Certifikata kundra zjarrit Classe 1IM tregon se materialeve të izoluara u është dhënë një klasifikim të lartë për nivelin e tyre të rezistencës ndaj zjarrit, veçanërisht në testet e ndezjes së brendshme. Kjo do të thotë që materialet janë vlerësuar të jenë të sigurta për përdorim në ambiente ku është e rëndësishme të zvogëlohet rreziku i shpërthimit ose përhapjes së zjarrit.