• Home
  • Schadstoffgeprüft

Schadstoffgeprüft

Certifikata “Schadstoffgeprüft” është një certifikatë gjermane që tregon se një produkt është testuar dhe verifikuar të mos përmbajë nivele të dëmshme të substancave të rrezikshme ose të kufizuara në përputhje me standardet dhe udhëzimet gjermane të sigurisë së produkteve.
Ky certifikatë mund të aplikohet në produkte të ndryshme si veshje, mëngjesorë, mobilje, materiale ndërtimi, etj. Qëllimi kryesor i kësaj certifikate është të sigurojë që produktet që janë në treg të jenë të sigurta për shëndetin e përdoruesve dhe të mos përmbajnë ndotës të rrezikshëm ose të kufizuar, si për shembull, substancat kancerogjene, toksike për riprodhimin, alergjene, etj.
Kjo certifikatë është bazuar në teste laboratorike dhe inspektimet e pavarura të bëra nga organizata ose institucione të specializuara për sigurinë e produkteve. Testet përfshijnë analizën e përmbajtjes së ndotësve potencialë dhe vlerësimin e niveleve të tyre në përputhje me standardet e aplikueshme.
Certifikata “Schadstoffgeprüft” është një tregues i sigurisë së produktit dhe vlerëson përmbushjen e kërkesave të sigurisë në lidhje me ndotësit potencialë. Ky certifikatë mund të ndihmojë konsumatorët të zgjedhin produkte të sigurta dhe të ulin rreziqet e ndotjes dhe të shëndetit nga përdorimi i produkteve të ndryshme.