Flaminogo mekanizmi i krevatit kontenitor me dopio levizje është një sistem i pajisjeve të vendosura në krevat, i cili lejon rregullimin e pjesëve të ndryshme të krevatit për të ofruar komoditet dhe mbështetje optimale për personin që po fton krevatin. Kjo teknologji e avancuar e krevatit është e dizajnuar për të lejuar lëvizjet e ndryshme në krevat, duke përdorur dy mekanizma të ndara dhe pistonë të gazit.

Krevati kontenitor me dopio levizje mund të lëvizë në mënyrë të pavarur në dy drejtime kryesore. E para është ngritja ose rrëzimi i kokës së krevatit. Ky levizje lejon personin të ndezë ose ulë kokën e krevatit në një pozicion të këndshëm për të lexuar, shikuar televizorin, ose ndonjë aktivitet tjetër që kërkon një pozicion të përgjegjshëm. Kjo levizje realizohet përmes një mekanizmi të dyfishtë që përdor pistonë të gazit për të krijuar ngritjen ose uljen e pjesës së kokës së krevatit.

E dyta është ngritja ose rrëzimi i pjesës së poshtme të krevatit. Ky levizje lejon personin të rregullojë këndin e poshtëm të krevatit për të gjetur një pozicion të përshtatshëm për përkulje apo qëndrim të këndshëm gjatë gjumit. Kjo levizje gjithashtu përdor një mekanizëm të dyfishtë dhe pistonë të gazit për të lëvizur pjesën e poshtme të krevatit sipas nevojës.

Përveç dy lëvizjeve kryesore, krevati kontenitor me dopio levizje gjithashtu mund të ketë anësore të tjera që ndihmojnë në përmirësimin e përvojës së shtrirjes. Kjo mund të përfshijë anvisat për të rregulluar karcafat, kuverten, ose të tjera pjesë të krevatit. Anvisat lejojnë personin të ndryshojë lartësinë, këndin dhe pozicionin e këtyre pjesëve të krevatit për të siguruar një ndërthurje të rehatshme.

Krevati kontenitor me dopio levizje punon me ndihmën e sistemit të mekanizmave të dyfishta dhe pistonëve të gazit. Mekanizmi i dyfishtë është i projektuar për të kontrolluar lëvizjen dhe për të siguruar stabilizim gjatë rregullimeve të krevatit. Pistonët e gazit janë të përgjegjës për krijimin e forcës së nevojshme për lëvizjen e ndryshme të pjesëve të krevatit.

Krevati kontenitor me dopio levizje ofron shumë përfitime. Lejon personin të rregullojë pozicionin e krevatit për të përshtatur nevojat e tyre të përkohshme ose të afatgjata. Gjithashtu, ky krevat ofron mbështetje të përshtatshme për pjesët e trupit, ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të muskujve dhe përmirëson qendrimin gjatë gjumit.

Për të përfituar nga avantazhet e krevatit kontenitor me dopio levizje, është e rëndësishme të konsultoheni me një profesionist të krevateve ose të lexoni manualin e përdorimit të produktit specifik për të marrë udhëzimet e duhura rreth përdorimit dhe rregullimit të krevatit në mënyrë të sigurt dhe efektive.

FLAMINGO

Sasia
Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: FMO2M Category:

Mekanizem kontenitor
Levizje mekanike
Levizje e dyfishte
Pistina me gaz
Amortizator metalik
Boje pluhur jo toksike
Ngritje 45°
Hapje horizontale

  • NGRITJE HORIZONTAL | 2 LEVIZJE

Flaminogo mekanizmi i krevatit kontenitor me dopio levizje është një sistem i pajisjeve të vendosura në krevat, i cili lejon rregullimin e pjesëve të ndryshme të krevatit për të ofruar komoditet dhe mbështetje optimale për personin që po fton krevatin. Kjo teknologji e avancuar e krevatit është e dizajnuar për të lejuar lëvizjet e ndryshme në krevat, duke përdorur dy mekanizma të ndara dhe pistonë të gazit.

Krevati kontenitor me dopio levizje mund të lëvizë në mënyrë të pavarur në dy drejtime kryesore. E para është ngritja ose rrëzimi i kokës së krevatit. Ky levizje lejon personin të ndezë ose ulë kokën e krevatit në një pozicion të këndshëm për të lexuar, shikuar televizorin, ose ndonjë aktivitet tjetër që kërkon një pozicion të përgjegjshëm. Kjo levizje realizohet përmes një mekanizmi të dyfishtë që përdor pistonë të gazit për të krijuar ngritjen ose uljen e pjesës së kokës së krevatit.

E dyta është ngritja ose rrëzimi i pjesës së poshtme të krevatit. Ky levizje lejon personin të rregullojë këndin e poshtëm të krevatit për të gjetur një pozicion të përshtatshëm për përkulje apo qëndrim të këndshëm gjatë gjumit. Kjo levizje gjithashtu përdor një mekanizëm të dyfishtë dhe pistonë të gazit për të lëvizur pjesën e poshtme të krevatit sipas nevojës.

Përveç dy lëvizjeve kryesore, krevati kontenitor me dopio levizje gjithashtu mund të ketë anësore të tjera që ndihmojnë në përmirësimin e përvojës së shtrirjes. Kjo mund të përfshijë anvisat për të rregulluar karcafat, kuverten, ose të tjera pjesë të krevatit. Anvisat lejojnë personin të ndryshojë lartësinë, këndin dhe pozicionin e këtyre pjesëve të krevatit për të siguruar një ndërthurje të rehatshme.

Krevati kontenitor me dopio levizje punon me ndihmën e sistemit të mekanizmave të dyfishta dhe pistonëve të gazit. Mekanizmi i dyfishtë është i projektuar për të kontrolluar lëvizjen dhe për të siguruar stabilizim gjatë rregullimeve të krevatit. Pistonët e gazit janë të përgjegjës për krijimin e forcës së nevojshme për lëvizjen e ndryshme të pjesëve të krevatit.

Krevati kontenitor me dopio levizje ofron shumë përfitime. Lejon personin të rregullojë pozicionin e krevatit për të përshtatur nevojat e tyre të përkohshme ose të afatgjata. Gjithashtu, ky krevat ofron mbështetje të përshtatshme për pjesët e trupit, ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të muskujve dhe përmirëson qendrimin gjatë gjumit.

Për të përfituar nga avantazhet e krevatit kontenitor me dopio levizje, është e rëndësishme të konsultoheni me një profesionist të krevateve ose të lexoni manualin e përdorimit të produktit specifik për të marrë udhëzimet e duhura rreth përdorimit dhe rregullimit të krevatit në mënyrë të sigurt dhe efektive.

PRODUKTE TË NGJASHME