HYGCEN

Hygcen® është një laborator ndërkombëtar i mirënjohur i kontrollit në shëndetin dhe sigurinë mjekësore. Marka Hygcen është një garanci e cilësisë në Evropë dhe është sinonim i higjienës, butësisë dhe delikatesës maksimale në lëkurë. Hyg-Cen dëshmon jo vetëm delikatesën, por edhe përputhshmërinë e produkteve që përdorim me qelizën njerëzore.

ErgoCert

Certifikata ErgoCert është një certifikatë e sigurisë së punës dhe ergonomisë që jepet në kompanitë dhe organizatat që i plotësojnë standardet e caktuara për sigurinë dhe mirëqenien e punonjësve në ambientet e punës. ErgoCert është një program i njohur ndërkombëtarisht i cili vlerëson dhe certifikon praktikat e mira në fushën e ergonomisë, organizimit të vendit… Continue reading ErgoCert

CE

Certifikata CE (Conformité Européene) është një certifikatë e obligueshme që jepet për produkte të ndryshme që plotësojnë kërkesat e direktivave të Bashkimit Evropian për sigurinë, shëndetin dhe mbrojtjen e mjedisit. Certifikata CE tregon se produkti plotëson standardet teknike të aplikueshme dhe mund të tregtohet dhe përdoret në tregun e Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Europiane… Continue reading CE

ISO 9001

Certifikata ISO 9001 është një certifikim ndërkombëtar për sistemin e menaxhimit të cilësisë në organizata. Kjo certifikatë tregon se një organizatë ka implementuar, zbatimin dhe menaxhimin e një sistemi të përshtatshëm të menaxhimit të cilësisë, bazuar në standardin ISO 9001. Standardi ISO 9001 është një standard i përgjithshëm i menaxhimit të cilësisë që përcakton kërkesat… Continue reading ISO 9001

Certipur-US

Certifikata CertiPUR-US është një standard i ndërkombëtar për materiale të përdorura në shtratin e gjumit, siç janë spugjat e poliuretanit të përdorura për të krijuar shtresat e shtratit. Certifikata është zhvilluar dhe ofrohet nga organizata jo fitimprurëse CertiPUR-US. Certifikata CertiPUR-US siguron garancinë se materiale të caktuara të përdorura në prodhimin e shtresave të shtratit janë… Continue reading Certipur-US

Certipur

Certifikata CertiPUR është një certifikatë e dobishme në industrinë e materialeve të ndryshme të shtratërve, jastëkëve dhe produkteve të gjumit. Ajo garanton se materiale të caktuara, si spuma e shtratërve, kanë kaluar teste të pavarura përmbushjen e standardeve të caktuara cilësore, shëndetësore dhe mjedisore. CertiPUR është një program vullnetar që është themeluar për të ofruar… Continue reading Certipur

Catas

Certifikata CATAS është një certifikatë e njohur në fushën e testimeve dhe vlerësimit të produkteve të ndryshme, veçanërisht në sektorin e mobiljeve dhe materialeve të lidhura. CATAS është një laborator testimesh dhe institut hulumtimor me bazë në Itali, i specializuar në testimin e performancës dhe sigurisë së produkteve. Certifikimi i CATAS siguron se një produkt… Continue reading Catas

Capitone

Capitonnè është një sistem i veçantë me tegela që përdoret në prodhimin e dyshekëve dhe ka një histori të gjatë që daton që në kohët e lashta. Ky sistem është sinonim i cilësisë dhe garancisë në industrinë e dyshekëve. Prodhuesit e dyshekëve përdorin një ekspertizë të gjerë dhe mjeshtëri në procesin e kapitonimit për të… Continue reading Capitone

Made in Itali

Certifikata “Made in Italy” është një shënim që tregon origjinën italiane të një produkti. Ajo konfirmohet nga prodhuesi dhe garanton se produkti është i prodhuar në Itali dhe plotëson standardet e caktuara për cilësinë dhe karakteristikat e caktuara të produktit. Certifikata “Made in Italy” ka një rëndësi të veçantë për shumë konsumatorë, pasi është një… Continue reading Made in Itali

Certifikata Dispozitat Mjekesore Klasi 1

Certifikata për dispozitivin mjekësor në Klasën 1 është një certifikatë që jepet për dispozitat mjekësore të cilat klasifikohen si Klasa 1 në përputhje me direktivën për dispozitat mjekësore të Bashkimit Evropian (EU Medical Device Directive). Klasa 1 përfshin dispozitat mjekësore që kanë nivelin më të ulët të rrezikut për pacientët dhe operatorët e tyre dhe… Continue reading Certifikata Dispozitat Mjekesore Klasi 1